Tự suy nghĩ

Khi tự suy nghĩ, chúng ta sẽ dễ dàng nảy sinh các ý tưởng mới mẻ hơn, vì chúng ta được tự do đưa ra các ý tưởng của mình một cách thoải mái mà không cần lo bị ai phê bình. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bị ràng buộc bởi yếu tố thời gian.

Tại sao việc tự suy nghĩ lại dễ khiến bạn nảy sinh nhiều ý tưởng mới?

Vì bạn được tự do đưa ra các ý tưởng của mình một cách thoải mái mà không sợ bị ai chỉ trích.

 

error: Content is protected !!