Tự tin thể hiện ý tưởng và quan điểm cá nhân

Những người tham gia trong nhóm thảo luận cần đưa ra được các ý tưởng và suy nghĩ của mình một cách chắc chắn và tự tin. Điều này sẽ được phản ánh qua cách thể hiện của họ. Đừng rụt rè đợi tới cuối buổi mới dám nói lên suy nghĩ của mình.

Bạn nên trình bày ý tưởng của mình ra sao?

Bạn hãy tự tin trình bày hết mọi điều bạn nghĩ về vấn đề đang được thảo luận.

error: Content is protected !!