Cha mẹ cần có sự thống nhất trong cách dạy con

Cha mẹ cần phải thỏa thuận và thống nhất với nhau về cách xử lý nếu con vi phạm quy tắc, cũng như ai sẽ là người dạy dỗ con khi con mắc khuyết điểm. Cha mẹ cũng cần phải biết hiệu quả của những cách xử lý của mình để tìm ra được cách hiệu quả nhất trong việc dạy dỗ con cái.

Cha mẹ nên làm gì trước khi dạy con?

Cha mẹ nên thỏa thuận với nhau xem ai sẽ là người dạy dỗ con khi chúng không tuân theo các quy tắc trong gia đình.

error: Content is protected !!