Hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể

Ở trưởng học, chúng ta đều được thầy cô giáo giao nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, có một số bạn lại không mấy quan tâm đến việc đó, không hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao. Hoàn thành nhiệm vụ học tập là một biểu hiện của lối sống có kỷ luật. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ hoàn thành nhiệmvu5h học tập khi ở lớp, ở nhà nhé!

 

error: Content is protected !!