Lập thời gian biểu

Chúng ta có thể lập một thời gian biểu về các hoạt động ở nhà của mình. Đây là một việc làm rất hiệu quả để chúng ta có thể tự theo dõi các hoạt động của bản thân. Nếu tuân theo thời gian biểu đó, dần dần chúng ta sẽ hình thành được nề nếp ở nhà cũng như nâng cao tinh thần kỷ luật của mình lên rất nhiều.

Một thời gian biểu cho các hoạt động hằng ngày sẽ có ích như thế nào đối với chúng ta?

Một thời gian biểu hợp lý sẽ giúp chúng ta hình thành được thói quen sinh hoạt điều độ và từ đó sống có kỷ luật hơn.

error: Content is protected !!