Quyền được lựa chọn trong giới hạn kỷ luật

Cha mẹ nên cho con có quyền tự do và đưa ra những cơ hội trong giới hạn để con được khám phá trước khi có thể tự đưa ra quyết định và rút ra những bài học cho mình. Kỷ luật có liên quan đến việc trao cho trẻ cơ hội để tìm hiểu xã hội và thế giới bên ngoài trong giới hạn an toàn.

 

error: Content is protected !!