Tận dụng thời gian trống

Đối với những công việc đơn giản, bạn có thể tranh thủ thực hiện vào thời gian trống. Bạn hãy cố gắng đừng để thời gian trống quá nhiều dễ gây lãng phí, bởi thời gian chính là nguồn lực quý giá không thể tìm lại được.

error: Content is protected !!