Chuẩn bị cho thành công

Để chuẩn bị cho thành công, điều quan trọng là phải lập kế hoạch hằng ngày. Hãy lên danh sách cẩn thận và đầy đủ các công việc rồi sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên.

Liệu những cuốn sách về phát triển kỹ năng có giúp chúng ta thành công được không?

Rất có thể. Hãy dành hai giờ mỗi ngày để đọc sách về giáo dục và phát triển kỹ năng.

error: Content is protected !!