Đánh giá bản thân

Hãy đánh giá giá trị bản thân bạn, đừng nghe theo nhận xét của người khác. Mọi người nhìn thế giới theo suy nghĩ và hoàn cảnh của riêng mình. Khi ai đó trút những suy nghĩ tiêu cực vào một người khác, điều đó cho thấy rõ sự kém cỏi của chính bản thân họ.

Tại sao bạn nên tự đánh giá giá trị của bản thân?

Điều đó giúp bạn có thái độ tích cực hơn.

Nhận biết những trở ngại

Bạn phải liệt kê một danh sách những trở ngại có thể ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu. Sau đó, sắp xếp chúng theo mức độ nguy hại từ lớn cho đến nhỏ. Cuối cùng, hãy tập trung làm việc để vượt qua những trở ngại đó.

Giải quyết những trở ngại

Liệt kê chúng ra và giải quyết từng cái một, từ dễ đến khó, mỗi ngày một vấn đề. Đừng nên trì hoãn, càng sớm càng tốt.

error: Content is protected !!