Đừng do dự

Đừng ngại đề nghị người khác giúp đỡ. Chẳng hạn, nếu có chuyện gì đó khiến bạn không thể hoàn thành vì lý do khách quan, bạn hãy nhờ người thân hoặc bạn bè giúp đỡ.

Nên nhớ, chúng ta không giỏi trong tất cả các lĩnh vực. Bạn vẫn có điểm yếu, vậy thì hãy nhờ sự giúp đỡ khi cần, đừng ngần ngại hay do dự.

error: Content is protected !!