Kiên nhẫn lắng nghe phê bình

Lắng nghe người khác nói một cách kỹ càng có thể giúp bạn nhận ra và loại bỏ thất bại của mình. Hãy kiên nhẫn lắng nghe khi người khác phê bình hay chỉ ra những khuyết điểm của bạn. Hãy tự tin và cố gắng bổ sung những gì bạn còn thiếu.

Tại sao việc chăm chú lắng nghe người khác lại quan trọng?

Vì làm như vậy giúp bạn vượt qua được thất bại.

“Mỗi khi thất bại, bạn đừng thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.” – Les Brown

“Tôi đã trải qua vài thất bại trong cuộc đời nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc.” – Harry S. Truman

Tại sao nên kiên nhẫn khi người khác phê bình bạn?

Bạn nên kiên nhẫn khi người khác phê bình mình vì việc này cũng giúp bạn vượt qua thất bại.

error: Content is protected !!