Liệt kê những điều tiêu cực

Trở ngại lớn nhất của thành công là suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy hãy liệt kê ra một dah sách những điều chưa hoàn thiện của mình. Đọc một các rõ ràng và chậm rãi danh sách này còn giúp bạn khắc phục được các nhược điểm của bản thân.

Chúng ta có thể khắc phục những điểm chưa hoàn thiện của mình bằng cách nào?

Chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách hướng đến những suy nghĩ tích cực và không bỏ cuộc trước những khó khăn.

error: Content is protected !!