Tiếp tục cố gắng

Đừng để thất bại ngăn bạn thực hiện ước mơ của mình. Bạn có khả năng để vươn tới đỉnh cao. Bạn không thể bỏ tập đi xe đạp chỉ vì bạn bị ngả một vài lần. Bạn hãy tiếp tục cố gắng và đừng bao giờ ngừng nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu.

Chúng ta nên làm gì khi chưa đạt được mục tiêu?

Đừng chán nản, hãy lạc quan và cố gắng thêm nhiều lần cho đến khi vươn được tới thành công.

error: Content is protected !!