Tránh xa cám dỗ

Con người chúng ta dễ bị cuốn vào những cám dỗ trần tục. Do đó, bước đầu tiên để tránh bị cám dỗ là hiểu rõ mục tiêu của mình; bước thứ hai là nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Chúng ta chỉ có thể thành công khi cưỡng lại được những cám dỗ.

Tránh xa những cám dỗ bằng cách nào?

Đừng tự đặt mình vào các tình huống phải đối mặt với nó.

error: Content is protected !!