Tự tin hay tự kiêu?

Đừng tự kiêu

Tự tin trong những việc bạn đang hoặc sẽ làm không có gì là xấu. Nhưng tự kiêu thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, hãy tự tin ở một mức độ hợp lý và đừng tự kiêu.

Sự khác biệt giữa tự tin và tự kiêu là gì?

Tự tin đem lại cho bạn động lực làm việc, trong khi kiêu lại khiến bạn giảm nhiệt tình với công việc.

Tránh những người thích nói ”không”

Đừng nghe những người chỉ trích phản đối. Dù bạn làm gì chăng nữa, sẽ luôn có những người cố bảo rằng bạn làm không tốt hay bạn không nên làm việc này. Những người thích chỉ đạo người khác như vậy thường chẳng làm được việc gì ngoài việc nghi ngờ bản thân và mọi người. Bạn đừng để bị những người này tác động.

 

error: Content is protected !!