Điều 17: Thành công là nhờ hiểu biết. Thất bại là do mập mờ.

Hiểu biết thật sự đến từ trải nghiệm, chúng ta có thể lấy việc luyện tập thể thao làm ví dụ. Bạn có thể học được tất cả các quy luật của môn bóng đá hay golf từ sách vở, nhưng chừng nào chưa thực sự chơi môn thể thao ấy, bạn vẫn chưa thể thật sự hiểu được nó. Thành công cũng giống như vậy. Chừng nào bạn biến những kiến thức thu thập được từ sách vở, trường lớp hay từ những người thành công khác thành hành động thì khi đó bạn mới hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào.

Việc tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu về thành công là vô cùng quan trọng, nhưng việc tối cần thiết hơn nữa chính là hành động dựa trên những điều bạn đã học hỏi được. Ví dụ, một số người cho rằng mình hiểu rất rõ về kinh doanh, bất động sản hay chứng khoán, nhưng tất cả những gì họ biết chỉ là kiến thức sách vở. Cho đến chừng nào họ tự khởi nghiệp, hay đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, chừng ấy họ mới thật sự hiểu được những điều họ học được trước đó. Để thành công, bạn cần đưa kiến thức sách vở vào thực tiễn, hay nói cách khác, hiểu biết thực tế đến từ hành động và những trải nghiệm thực sự.

error: Content is protected !!