Điều 42: Thành công là lựa chọn mà bạn phải quyết định mỗi ngày. Thất bại là để người khác lựa chọn thay mình.

Đặt thành công của mình vào tay người khác là điều vô cùng nguy hiểm. Có vẻ như bất kỳ ai cũng sẵn lòng khuyên bảo bạn rằng bạn có thể hoặc không thể làm gì, hay nên hoặc không nên làm gì với cuộc đời mình. Tuy nhiên, chính bạn phải là người chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nếu bạn muốn thành công, thì mỗi ngày một chút, hãy tìm những việc đưa bạn đến gần mục tiêu của mình hơn. Còn nếu cứ để người khác lựa chọn cho bạn thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công.

Nói cách khác, nếu không có kế hoạch cho cuộc đời mình, bạn sẽ trở thành một phần trong kế hoạch của người khác. Tại sao bạn lại làm những việc bạn đang làm? Đó có phải là điều bạn thật sự muốn làm với cuộc đời của mình không hay đó là điều mà ai đó chọn giúp bạn? Hoàn cảnh hiện tại có khiến bạn cảm thấy vui vẻ, thành công hay không? Nếu không thì đã đến lúc thay đổi rồi. Hãy lựa chọn làm những điều mà bạn thấy muốn làm.

Thành công là lựa chọn mà bạn phải quyết định mỗi ngày.

error: Content is protected !!