Điều 74: Thành công là an yên và giàu có. Thất bại là giàu có mà bất an.

Giàu có mà không an yên thì không bao giờ có thể được coi là thành công thật sự. Không có gì trên đời đáng giá hơn sự thanh thản trong tâm hồn. An yên và giàu có đều là những mục tiêu quan trọng để bạn hướng tới, cùng một lúc.

Có được sự an yên nhưng lại khó khăn về tài chính chỉ được tính là một phần của thành công và ngược lại. Vì thế, đừng bao giờ chỉ theo đuổi một trong hai điều mà hãy teo đuổi cả hai bởi khi hai điều này đi cùng nhau, chúng sẽ bổ sung và hoàn thiện cho nhau. Sự an yên cho phép bạn kiến tạo được nhiều tiền bạc hơn.

Khi đặt ra cho mình mục tiêu là sự an yên và giàu có, tức là sự an yên là ưu tiên số một và giàu có sẽ theo đó mà tiến triển. An yên là nền tảng cho thành công thật sự, và là nền tảng cơ bản của thành công bền vững, lâu dài. Đồng thời, nó là tài sản lớn nhất mà bạn có thể truyền lại cho các thế hiệ sau.

Thành công là an yên và giàu có.

error: Content is protected !!