Điều 78: Thành công là luôn có khát khao cháy bỏng. Thất bại là chỉ khao khát nửa vời.

Để thành công, bạn nhất định phải có khát khao cháy bỏng. Không ai có thể thành công nếu chỉ có khát khao nửa vời. Sự khát khao thành công đôi khi cũng được ví như ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong bạn vậy.

Hành trình đi đến thành công sẽ tiêu tốn thời gian, sức lực và tâm trí của bạn. Vì vậy nếu bạn chưa dành tất cả thời gian, sức lực và chưa hướng tâm trí hoàn toàn vào mục tiêu thành công, bạn sẽ không bao giờ thành công.

Thành công trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống đều có giá trị và đáng được khát khao. Tốt hơn là hãy để các khát khao thiêu đốt bạn, thay vì để những lo ấu, sợ hãi choáng ngợp tâm trí. Tương tự, hãy để các hoạt động kéo bạn đi mỗi ngày thay vì cứ quẩn quanh trong tổ chờ ngày dài qua đi.

Thành công là luôn có khát khao cah1y bỏng.

error: Content is protected !!