Bạn có phải là triệu phú

1 – Tổng số giờ bạn dành cho các hoạt động thể dục, thể thao trong một tuần?

a. 4-5 giờ

b. 2-4 giờ

c. 1-2 giờ

d. Dưới 1 giờ

2 – Môn thể thao bạn yêu thích nhất?

a. Thể hình

b. Golf

c. Leo núi

d. Các môn khác

3 – Buổi sáng, bạn thường thức dậy lúc mấy giờ?

a. Từ 4-6 giờ

b. Từ 6-7 giờ

c. Trước 4 giờ

d. Sau 7 giờ

4- Số quyển sách bạn đọc trong một năm?

a. Trên 30 cuốn

b. Từ 20-30 cuốn

c. Từ 10-20 cuốn

d. Dưới 10 cuốn

5 – Một ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để đọc những chuyên mục về kinh tế, tài chính, đầu tư?

a. Trên 1 giờ

b. Từ 30-60 phút

c. Dưới 30 phút

d. 00 giờ

6 – Trong tổng tài sản của bạn, tài sản dùng để đầu tư chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm (trừ ngôi nhà bạn đang ở)?

a. Trên 60%

b. Từ 40-60%

c. Từ 20-40%

d. Dưới 20%

7 – Trong tổng thu nhập hàng năm của bạn, số tiền dành cho đầu tư tích lũy và bảo hiểm chiếm tỷ trọng như thế nào?

a. Trên 40%

b. Từ 25-40%

c. Từ 10-25%

d. Dưới 10%

8 – Nợ phải trả chiếm tỷ trọng trong tổng tài sản của bạn?

a. Từ 20-30%

b. Từ 10-20%

c. Dưới 10%

d. Trên 30%

9 – Ngoài số tiền đầu tư tích lũy và bảo hiểm, khoản chi tiêu lớn nhất trong năm của bạn được sử dụng vào mục đích gì?

a. Sức khỏe – Y tế

b. Sinh hoạt văn hóa

c. Ăn ở

d. Thăm hỏi, chi phí khác

10 – Theo bạn, khi nào nên bắt đầu tiết kiệm hàng tháng?

a. Trước khi đi làm

b. Sau khi đi làm và trước khi két hôn

c. Sau khi kết hôn

d. Không tiết kiệm cố định hàng tháng

11 – Khi nào cần phải bắt đầu tích lũy mua nhà trả góp?

a. Sau khi đi làm, trước khi kết hôn

b. Trước khi đi làm

c. Sau khi kết hôn

d. Không tích lũy mua nhà trả góp

12 – Đầu tư vào cơ quan tài chính nào là thích hợp nhất?

a. Ngân hàng

b. Công ty chứng khoán

c. Các cơ quan khác

13 – Tuổi bắt đầu thực hiện đầu tư?

a. Từ 25-28 tuổi

b. Từ 28-30 tuổi

c. Trước 25 tuổi

d. Sau 30 tuổi

14 – Theo bạn, khi mới tham gia, nên đầu tư vào lĩnh vực nào (trừ tích lũy)?

a. Đầu tư trực tiếp cổ phiếu

b. Đầu tư gián tiếp cổ phiếu

c. Chứng khoán

d. Bất động sản

15 – Lĩnh vực đầu tư phổ biến nhất hiện nay?

a. Bất động sản

b. Cổ phiếu (đầu tư trực tiếp)

c. Thương phẩm (đầu tư gián tiếp)

d. Chứng khoán (đầu tư trực tiếp)

16 – Lĩnh vực đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận nhất hiện nay?

a. Bất động sản

b. Cổ phiếu (bao gồm quỹ cổ phiếu)

c. Chứng khoán (bao gồm quỹ chứng khoán)

d. Lĩnh vực khác

17 – Trong những phương pháp đầu tư cổ phiếu sau đây, bạn ưa chuộng phương pháp nào nhất?

a. Đầu tư trực tiếp

b. Đầu tư trực tiếp thông qua quỹ

c. Đầu tư gián tiếp

d. Loại hình khác

18 – Trong năm qua, tình hình mua bán cổ phiếu diễn ra như thế nào?

a. Không thay đổi

b. Tăng 1-3 lần

c. Tăng 5-10 lần

d. Tăng trên 10 lần

19 – Trong các phương pháp đầu tư bất động sản sau đây, bạn ưu tiên chọn phương pháp nào?

a. Đầu tư đấu giá

b. Đầu tư cửa hàng

c. Đầu tư chung cư

d. Đầu tư đất v.v.

20 – Trong năm qua, việc mua bán bất động sản diễn ra như thế nào?

a. Tăng từ 1-3 lần

b. Tăng từ 4-5 lần

c. Không có chuyển biến

d. Tăng trên 5 lần

21 – Tuổi thích hợp nhất để thực hiện đầu tư ra nước ngoài?

a. Sau 35 tuổi

b. Sau 40 tuổi

c. Chưa nên đầu tư

d. Trước 35 tuổi

22 – Các đối tác nước ngoài đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào?

a. Bất động sản

b. Cổ phiếu

c. Trái phiếu

d. Không có

23 – Đối tượng tư vấn về điều mình băn khoăn (kể cả về tài chính)?

a. Bản thân

b. Người thân

c. Chuyên gia

d. Bất kỳ ai

24 – Trong số các nhà chuyên môn về đầu tư, bạn tin tưởng người nào nhất?

a. PB ngân hàng

b. Chuyên gia nước ngoài

c. Chuyên gia trong nước (kể cả các chuyên gia quản lý tài sản).

d. Khác

25 – Cho đến nay, có khi nào bạn rơi vào tình trạng phá sản hoàn toàn hay đến mức gần như phá sản không?

a. Từ 1-2 lần

b. Chưa bao giờ

c. Từ 3-5 lần

d. Trên 5 lần

26 – Ngoài công việc chuyên môn, lĩnh vực mà bạn đầu tư nhiều thời gian nhất (trừ sinh hoạt gia đình)?

a. Quan hệ bạn bè trong công việc

b. Học tập

c. Thể thao

d. Lĩnh vực khác

27 – Bạn thường tìm các tin tức hay tư liệu liên quan đến những hoạt động đầu tư ở đâu?

a. Mạng Internet

b. Các nhà chuyên môn

c. Các cơ quan ngôn luận

d. Khác

28 – Lĩnh vực kinh tế mà bạn đang quan tâm nhất hiện nay?

a. Thuế (bất động sản)

b. Đầu tư trong nước (bất động sản)

c. Đầu tư trong nước (cổ phiếu)

d. Đầu tư ra nước ngoài (bất động sản)

29 – Hiện tại, bạn đang tham gia bao nhiêu loại bảo hiểm cá nhân?

a. Từ 3-5 loại

b. Từ 1-2 loại

c. Trên 5 loại

d. Không tham gia

30 – Số tiền tiêu bằng thẻ tín dụng của bạn nằm trong khoản nào (trừ thẻ tín dụng pháp nhân)?

a. Từ 10-15 triệu won

b. Từ 5-10 triệu won

c. Dưới 5 triệu won

d. Trên 15 triệu won

Phương pháp tính điểm

a: 4 điểm      b: 3 điểm      c: 2 điểm      d: 1 điểm

Đánh giá so sánh

  • Trên 100 điểm

Bạn có tư chất đầu tư và tập quán sinh hoạt của bạn rất giống với các Triệu phú trẻ.

  • Từ 70 – 100 điểm

Nhìn chung, bạn có đầy đủ tố chất để trở thành một Triệu phú trẻ.

  • Từ 40 – 70 điểm

Khuynh hướng đầu tư và tập quán sinh hoạt của bạn khác với các Triệu phú trẻ.

  • Dưới 40 điểm

Khuynh hướng đầu tư và tập quán sinh hoạt của bạn hoàn toàn khác hẳn với các Triệu phú trẻ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!