Đừng tuyển một nhân viên bất tài rồi phải tự làm mọi việc

Nếu bạn tuyển một nhân viên để làm một công việc, hãy huấn luyện cho họ thành thạo và để họ làm việc của mình. Đó là một nguyên tắc đơn giản và việc tuân theo nó trong nhiều công việc cũng hết sức đơn giản. Nếu bạn tuyển người lái xe tải, hãy để anh ta lái xe tải. Nếu bạn tuyển một nhân viên trả lời điện thoại, hãy để họ trả lời điện thoại.

Đừng can thiệp vào cách làm việc của người khác. Hướng dẫn, đưa ra các công cụ và đào tạo họ, nhưng đừng làm công việc của họ hay không ngừng phê bình họ. Đừng tuyển một thợ chụp ảnh để rồi bạn lại đứng sau ống kính. Đừng thuê một công ty quảng cáo rồi lại tự viết kịch bản quảng cáo. Đừng thuê một trưởng xưởng rồi lại tự lập kế hoạch sản xuất. Đừng giao nhiệm vụ chào hàng cho một nhân viên bán hàng rồi lại tự làm nó.

Bạn cần phải tuyển những người xuất sắc, có tài. Cần một buổi thảo luận chuyên sâu cần thiết về “cái gì” và “tại sao”. Sau đó, hãy để họ thực hiện. Để họ làm :như thế nào”. Để họ thử sức, pạm sai lầm và cố gắng lần nữa. Hãy đóng vai trò là nguồn lực, đừng là mối phiền toái đè nặng lên vai nhân viên. Hãy thường xuyên kiểm tra nhân viên. Kiểm tra tiến độ dự án nhưng đừng kiểm tra công việc trừ khi được yêu cầu, hay tới khi đã đạt đến một mốc thỏa thuận.

Trao quyền có nghĩa là tin tưởng vào năng lực chuyên môn của nhân viên.

Một công ty đã dần hiểu ra thực tế này. Công ty có một nhóm bác sĩ chuyên khoa X-Quang. Họ đã thuê một hãng quan hệ công chúng (PR) giàu kinh nghiệm nhằm quảng bá hình ảnh và sự hiện diện của mình trên thương trường. Dù hãng PR có đưa ra bất kỳ ý tưởng nào thì các bác sĩ đều lắc đầu, phản đối và bác bỏ. Họ muốn có một cuốn sách quảng cáo phát cho bệnh nhân trong phòng đợi. Sau khi nghe các ý tưởng của hãng và xem xét các ý kiến khác nhau, các bác sĩ X-Quang đã biến thành những thiên tài trong khoảnh khắc. Họ diễn thuyết với các nhân viên PR cách viết và sản xuất sách quảng cáo.

Giám đốc khách hàng lịch sự gợi ý các bác sĩ: “Tại sao các anh không viết sách quảng cáo ấy còn tôi sẽ đọc phim X-Quang và phim chụp tia X khối u ngực tiếp theo. Được không?”

Một bác sĩ tuyên bố: “Nhưng anh có biết đọc phim chụp X-Quang đâu!”, vị giám đốc nhấm nhẳng trả lời và sau đó ngồi cười cho tới khi ngay cả những người kém thông minh nhất cũng hiểu ra vấn đề.

Đừng can thiệp vào cách làm việc của người khác. Hướng dẫn đưa ra các công cụ và đào tạo họ, nhưng đừng làm công việc của họ hay không ngừng phê bình họ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!