Kỳ vọng lớn

Những kỳ vọng lớn (Great Expectations) không chỉ là tên cuốn sách nổi tiếng của Charles Dicken. “Những kỳ vọng lớn” là một quan điểm. “Những kỳ vọng lớn” là một bước tiến táo bạo vào một tương lai chưa ai biết chắc. Kỳ vọng lớn không chỉ là những mục tiêu không ngừng mà còn là thử thách để làm được một điều gì đó phi thường, một điều dường như không thể. Kỳ vọng lớn trở thành sứ mệnh hàng đầu của mỗi cá nhân và tổ chức.

Những công ty mới được xây dựng dựa trên những kỳ vọng lớn. Ông chủ vĩ đại hiểu rằng, đặt ra những kỳ vọng lớn sẽ giải phóng nhân viên khỏi kìm kẹp trong quá trình khứ, khỏi sự trói buộc vào những cung cách cố hủ. Đặt ra kỳ vọng lớn khơi mạch sáng tạo của tổ chức, khích lệ việc đưa ra những nguyên tắc thỏa thuận mới. Nhân viên gánh trên mình những kỳ vọng lớn không bao giờ muốn thất bại. Kỳ vọng lớn là động cơ thúc đẩy và liên kết.

Đề ra những kỳ vọng lớn có thể thúc đẩy một tổ chức thay đổi cách nghĩ và làm. Vị chủ tịch mới này đã làm chính xác như vậy khi đề ra những mục tiêu phát triển mới cho tổng giám đốc. Đơn vị phải tăng doanh thu từ 8 triệu đô la lên 20 triệu đo la trong vòng một năm.

“Những con số này thật điên rồ. Chúng ta chưa từng có mức tăng trưởng như vậy. Làm sao tôi có thể làm được điều này?”, tổng giám đốc băn khoăn.

Chủ tịch đáp: “Anh là tổng giám đốc – anh phải tìm ra cách giải quyết. Nhưng đây là một quan điểm có thể giúp anh suy nghĩ và lên kế hoạch: có hai cách để đạt mục tiêu. Anh có thể nhìn vào mức độ tăng trưởng trước đây của công ty và đặt kế hoạch tăng trưởng. Đó là tư tưởng lỗi thời. Hoặc anh có thể xem xét tiềm năng triển vọng năng lực thuần túy của thương hiệu và dốc toàn bộ tâm lực vào mục tiêu phía trước”>

Tổng giám đốc buốc phải suy nghĩ theo cách khác, vượt khỏi tầm những suy nghĩ đã mục nát của mình. Ông loại bỏ tất cả những suy nghĩ lối mòn và không còn bị kìm kẹp bởi những tư tưởng cũ kỹ của công ty. Tự do suy nghĩ phóng khoáng, buộc phải nghĩ cao hơn, ông thấy mình trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Công ty đã đưa ra một dòng sản phẩm mới, đã thay đổi cách tiếp cận thị trường, làm mới thương hiệu và tự tạo dựng hình ảnh của một người dẫn đầu về phát triển trong công nghiệp.

Kỳ vọng lớn là phương châm sống của những ông chủ thành công.

Đề ra những kỳ vọng lớn có thể thúc đẩy một tổ chức thay đổi cách nghĩ và làm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!