Tập trung

Trong cuộc họp với một nhân viên hay nhiều nhân viên, hãy thật chú ý.

 • Lắng nghe họ nói.
 • Đặt ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời.
 • Đừng lơ đễnh.
 • Đừng đọc bất cứ cái gì không liên quan đến cuộc họp.
 • Đừng ký giấy tờ.
 • Đừng xem bản danh sách công viện “cần làm”.
 • Đừng nhìn đồng hồ.
 • Đừng cắn móng tay.
 • Đừng giải ô chữ.
 • Đừng cho phép bất kỳ sự gián đoạn nào không quan trọng (Tất nhiên trừ khi đó la cuộc gọi của khách hàng).

Khi bạn đang nói chuyện điện thoại với một nhân viên hay tham dự cuộc họp qua điện thoại với các nhân viên, hãy thật tập trung.

 • Đừng kiểm tra hay gửi email.
 • Đừng nói chuyện với bất kỳ ai trong phòng nếu như họ không thuộc thành phần tham gia cuộc họp.
 • Đừng uống cà phê.
 • Đừng gấp hay xếp giấy.

Nhân viên biết khi nào bạn đang không tập trung. Nếu ông chủ thiếu tập trung, nhân viên có thể sẽ hoảng sợ, nổi cáu hay chán nản. Họ sợ những mối quan tâm hay các ý kiến họ đưa ra không phù hợp. Họ sợ làm lãng phí thời giờ của bạn; họ cảm thấy mình thiếu quan trọng và tầm thường.

Nhân viên có thể nghĩ bạn cục cằn hay ngạo mạn. Họ có thể biết bạn không trân trọng tất cả những gì họ cống hiến để giúp bạn đạt được thành công như bây giờ. Họ có thể để bạn gửi đi các thư báo thiếu cân nhắc, để bạn phạm phải sai lầm và nhận được hình phạt thích đáng.

Đừng chỉ chăm chú; hãy chứng tỏ rằng bạn hoàn toàn tập trung. Tóm tắt lại quan điểm của nhân viên. Đồng ý làm những gì và sau đó thực hiện nó. Và đừng quên nói “cảm ơn” với nhân viên.

Đừng cỉ chăm chú,

Hãy chứng tỏ rằng:

Bạn hoàn toàn tập trung.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!