Thời gian dành cho nhân viên

Hãy giành thời gian giám sát của bạn cho những người giỏi nhất. 10-20%nhân viên tốp dẫn đầu sẽ tạo ra 70-80% kết quả. Dành 70-80% thời gian quản lý đào tạo và huấn luyện vào những nhân vật xuất sắc này. Dành 30% thời gian ấy cho những nhân viên có tiềm năng lớn. Chỉ dành 10% thời gian quản lý cho những cầu thủ hạng C và D, những người làm việc hiệu quả thấp.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đầu tư 40 tiếng trong một tháng vào việc đào tạo, huấn luyện, lên kế hoạch, làm việc và cổ động cùng với nhân viên thì trong đó phải có 24 tiếng dành cho những người xuất sắc, 12 tiếng cho những người tiềm năng và chỉ dành 4 tiếng cho những người thụt lại phía sau.

Ông chủ vĩ đại thấu hiểu bài toán này. Nhưng có hàng tá quản lý không thực hiện như vậy. Hàng tá ông chủ lao vào những nhân viên rắc rối như những con bướm đêm lao vào quầng sáng của ngọn lửa. Hàng tá ông chủ tiêu tốn quá nhiều thời gian vào những nhân viên kém hiệu quả, tạo ra quá ít so với thời gian đầu tư vào họ. Hàng tá ông chủ lại đầu tư quá ít ỏi cho những nhân viên xuất sắc.

Có một điều lạ là nhân viên xuất sắc muốn được làm việc độc lập. Người xuất sắc ấy có thể độc lập, riêng biệt và muốn làm theo cách riêng nhưng anh ta muốn kéo ông chủ vĩ đại vào cuộc. Anh ta sẽ thuyết phục ông chủ yêu cầu làm mộc việc gì đó trong công ty hoặc sẽ học từ ông chủ hoặc dùng ông chủ để đạt tới một thỏa thuận. Siêu sao đó có thể lớn mạnh nhờ sự quan tâm của ông chủ và làm việc với công suất thậm chí còn cao hơn. Ông chủ vĩ đại quan sát cách làm của siêu sao và cố gắng áp dụng cách làm đó cho những người tiềm năng.

4 tiếng dành cho những người phía sau được dùng để quan sát, chất vấn, lắng nghe, kiểm tra công việc phân công, huấn luyện và tìm kiếm một nhân tài hay một người nổi bật. Nếu sau khi đào tạo, huấn luyện và cảnh cáo, cộng với một khối lượng thờ gian cân bằng và hợp lý, người chậm tiến đó vẫn không biểu hiện một sự tiến bộ nào thì ông chủ vĩ đại cần phải sa thải anh ta ngay lập tức để dành vị trí cho những siêu sao tiềm năng.

Nếu bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán và phải lựa chọn giữa đặt tiền vào một công ty thu hồi vốn nhanh và đang làm ăn phát đạt với một công ty ít lãi trì trệ, bạn sẽ chọn đầu tư vào công ty nào? Hãy sử dụng cùng nguyên lý này khi bạn đầu tư thời gian vào con người!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!