Chử Đồng Tử – Ông tổ nghề buôn Việt Nam

Giới thiệu Trong các thư tịch cổ của nước ta đều có ghi chép rõ về vị Thần Chử Đạo Tổ tức Chử Đồng Tử. Chử Đồng Tử là thương nhân đầu tiên của nước Việt và trong tâm thức của người Việt, ông còn là vị thần linh bảo hộ nghề buôn bán. Các … Đọc tiếp

Thánh Tản Viên – Bách nghệ Tổ sư Việt Nam

Giới thiệu Trong tâm thức dân gian của người Việt, đứng đầu “Tứ bất tử”, đệ nhất phúc thần – biểu tượng cho sự trường tồn, bất diệt của dân tộc ta là Thánh Tản Viên (còn gọi là Tản Viên sơn thánh, Sơn Tinh, Thanh Sơn đại vương). Sự tích Thánh Tản Viên đã … Đọc tiếp

error: Content is protected !!