Phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2

Hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền trong phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Ban hành kèm theo công văn số 1306/BYT-YHCT ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng, Bộ Y tế) I. Đại cương Theo Y học cổ truyền, bệnh này thuộc phạm vi “Ôn dịch” của Học thuyết “Ôn … Đọc tiếp

error: Content is protected !!