Mô hình số 59: Vòng tròn Deming: lên kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động

1. Tổng quan Vòng tròn Deming hay vòng tròn Lên kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (vòng tròn PDCA) có thể được sử dụng như một phương pháp để cơ cấu các dự án cải tiến. Nó được dùng để chỉ một chuỗi logic gồm bốn bước lặp đi lặp … Đọc tiếp

Mô hình số 58: Sáu chiếc mũ tư duy của De Bono

1. Tổng quan Những chiếc mũ tư duy của De Bono thể hiện sáu cách nghĩ về các chiến lược. Eward de Bono (1985) cho rằng nhận thức và suy nghĩ của con người có nhiều loại, nhiều cách thức tiếp cận và xu hướng. Phần lớn con người phát triển những thói quen suy … Đọc tiếp

Mô hình số 57: Phân tích căn nguyên – Phân tích Pareto

1. Tổng quan Phân tích căn nguyên (Root Cause Analysis – RCA) là một lớp các phương pháp giải quyết vấn đề nhằm xác định căn nguyên của các vấn đề và sự kiện. Nó dựa trên biểu đồ Ishikawa (biểu đồ xương cá hoặc biểu dồ nguyên nhân hệ quả) được đặt tên theo … Đọc tiếp

Mô hình số 56: Phân tích rủi ro và thành quả

1. Tổng quan Phân tích rủi ro và thành quả thể hiện thành quả tiềm năng của những lựa chọn chiến lược khi tính đến các rủi ro liên quan. Kết quả là có thể đánh giá độ hấp dẫn của những lựa chọn chiến lược, và dựa vào đó để quyết định việc phân … Đọc tiếp

Mô hình số 55: Những vai trò quản lý của Mintzberg

1. Tổng quan Từ những năm đầu thế kỷ hai mươi, nhà tư bản công nghiệp người Pháp Henri Fayol đã miêu tả nhiệm vụ của các nhà quản lý như một sự kết hợp giữa việc tổ chức, sắp xếp, hoạch định, điều chỉnh và chỉ huy. Thế nhưng Mintzberg lại không tin rằng … Đọc tiếp

Mô hình số 52: Bốn góc thay đổi

1. Tổng quan Tiêu đề cơ bản của mô hình này là chiến lược thay đổi thích hợp nhất dựa trên việc một tổ chức là “nóng” hay “lạnh”, và động lực để thay đổi là “nóng” hay “lạnh”. Một tổ chức “lạnh” là nơi mà các luật lệ, quy tắc, hệ thống, cấu trúc … Đọc tiếp

Mô hình số 51: Năm cánh sao thương hiệu

1. Tổng quan Năm cánh sao thương hiệu là mô hình giúp chuyển chiến lược của công ty thành chính sách quảng bá thương hiệu bằng cách khẳng định các nguyên tắc quảng bá thương hiệu, tạo dựng thương hiệu, lựa chọn vị trí mong muốn và chuyển quảng bá thương việc thành các hành … Đọc tiếp

error: Content is protected !!