Cho đi để nhận lấy

Xuống phố chiều nay, tôi gặp một người cứ lặp đi lặp lại với những ai đi ngang qua: ”Bạn đã giúp ai hôm nay chưa hay chỉ giúp bản thân?” Ông ấy đang quyên góp tiền cho mục đích riêng của mình. Nhưng đồng thời câu nói ấy khiến tôi suy tư về việc cho đi. Bạn càn cho đi để nhận lấy. Cho đi là khởi đầu của tiến trình nhận lấy.

Hãy ủng hộ để có sự ủng hộ. Khen ngợi để được ngợi khen. Làm điều tốt để lôi cuốn điều tốt. Trân trọng để cảm nhận sự trân trọng. Yêu thương để được yêu thương. Ý tưởng lớn: Nếu làm cho 5 người cảm thấy hài lòng về bản thân mỗi ngày thì sau một năm chỉ riêng mình bạn đã giúp nâng cao cuộc sống cho hơn 2.000 người. Tiếp tục như vậy và sau một thập niên, bạn đã ảnh hưởng tích cự đến 20.000 người. Yếu tố về số lượng người mà bạn ảnh hưởng đến, đáp lại, sẽ tác động đến bạn và bạn nhanh chóng nhận ra rằng ”một cử chỉ nhỏ bé khơi nguồn cảm hứng hàng ngày” cuối cùng sẽ giúp cả trăm ngàn con người khác trong suốt cuộc đời bạn.

Cho đi để nhận lấy. Một điệp khúc quá hay. Và cũng rất đơn giản (như mọi ý tưởng chân thật nhất đều như vậy). Đó là tất cả về vai trò lãnh đạo như một người đầy tớ, giúp người khác đạt tới sự vượt trội. Và người ta sẽ sẵn lòng giúp bạn đạt tới lý tưởng của mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!