Hội chứng lưng lừa

Hầu hết các công ty sẽ không sụp đổ do hậu quả của một vụ bê bối. Đa số các mối quan hệ sẽ không chấm dứt chỉ vì một cuộc cãi nhau. Hầu như các cuộc đời sẽ không tan nát chỉ bởi một sự kiện buồn thảm. không, tôi cho rằng thất bại xảy ra là kết quả của những hành động xao lãng nhỏ bé hàng ngày, tích lũy theo năm tháng dẫn đến một cuộc bùng nổ và suy sụp.

Hãy nhớ câu chuyện ẩn dụ về lưng lừa. Các bó rơm cứ tiếp tục chất lên lưng con vật khốn khổ. Mỗi bó rơm thì nhẹ và chẳng hại gì. Nhưng hết bó này đến bó khác đặt lên lưng nó cho đến khi trở nên quá nặng và chỉ cần thêm một bó cuối cùng thế là lưng nó gãy.

Tôi gọi đó là hội chứng lưng lừa. Một sự xao lãng nhỏ bé chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hư hoại trong công việc và đời sống. Người tài giỏi thực sự phải đổ mồ hôi với những chi tiết bé nhỏ. Họ làm điều đúng đắn dường như không một ai biết. Họ có nguyên tắc là làm tròn những kế hoạch, những hoạt động và bổn phận rất nhỏ bé và điều đó nảy mầm cho những sự việc lớn lao. Họ biết rằng thành công kéo dài đến từ sự tiến hóa dần dần chứ không phải cuộc cách mạng tức thời. Bạn cũng cần hành động như vậy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!