Lời khen ngợi không là gì

“Bạn sẽ hoàn tất bất cứ điều gì trong đời nếu bạn không màng ai sẽ ngợi khen”. Harry Truman đã nói như thế. Một tư tưởng tuyệt vời. Hôm nay hãy để lại cái tôi nơi cửa trước khi đi làm và thực hiện tốt công việc. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cho bạn.

Là con người, ai cũng thèm khát sự khen ngợi, công nhận và tán dương. Tất cả chúng ta đều muốn đồng nghiệp biết ơn, cộng đồng tôn vinh mình. Nhưng vai trò lãnh đạo không chỉ là cố gắng trở nên tốt đẹp dưới con mắt người khác. Nó còn là phấn đấu cho một Đại nghiệm (như Pablo Picasso nói thêm: “Chính kiệt tác Cuộc đời mới là sự hấp dẫn cao nhất”). Vai trò lãnh đạo nghĩa là thực hiện công việc theo cách tốt nhất, là khiến cho người khác tốt đẹp hơn so với trước khi họ gặp bạn, là không cần quan tâm có ai ngợi khen công việc hoàn hảo của mình hay không.

Người nổi bật luôn được người khác phát hiện. Dù đã thành sáo ngữ, nhưng câu này vẫn đúng: Hữu xạ tự nhiên hương. Điều tốt đẹp sẽ luôn được chiếu sáng. Người vượt trội trong chúng ta sẽ không bao giờ bị níu lại.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!