Cẩm nang kinh doanh từ Đại học Harvard – Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Lời giới thiệu

Vị trí quản lý bạn đạt được ngày hôm nay chắc hẳn là kết quả của quá trình bạn làm việc với tất cả nhiệt tình và nỗ lực không mệt mỏi để đóng góp cho sự thành công của tổ chức. Giờ đây, trong vai trò một nhà quản lý, trách nhiệm và mong muốn mọi người dành cho bạn sẽ nhiều hơn.

Chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng làm việc mà bạn có được trước đây vẫn còn quan trọng nhưng đã không còn đặc trưng cho vai trò của bạn. Công việc mới của bạn là thu nhận kết quả thông qua tính sáng tạo, chuyên môn và sức lực của người khác. Ví dụ, kỹ năng bán hàn của bạn có thể giúp bạn thăng tiến lên chức giám đốc bán hàng khu vực. Những kỹ năng đó cũng có thể giúp bạn huấn luyện nhân viên cấp dưới của mình.

Nhưng thành công của bạn với vai trò là một nhà quản lý được quyết định bởi những năng lực khác: khả năng tuyển dụng và duy trì người giỏi, thúc đẩy và phát triển tiềm năng của từng thành viên trong nhóm, lập kế hoạch có sức thuyết phục, kiểm soát ngân sách, ra quyết định chính xác và hiệu quả, giúp những người có thể thăng tiến phát triển, …

Đây là một cuộc chơi mới với nhiều thách thức. Nhưng sự thành công của cuộc chơi này sẽ giúp bạn bước thêm một bậc cao hơn trong nấn thang sự nghiệp của mình.

Cho dù bạn mới bước vào vị trí quản lý hay đã là một nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, cuốn sách ”Các kỹ năng quản lý hiệu quả” này vẫn giúp bạn tìm hiểu và cải thiện những kỹ năng thiết yếu mà mọi nhà quản lý hiệu quả đều cần phải nắm vững. Mỗi chương trong cuốn sách đều đem lại những lời khuyên thiết thực, huấn luyện cá nhân và cung cấp thông tin nền tảng mà bạn có thể áp dụng ngay trong công việc hàng ngày.

Nội dung sách

    error: Content is protected !!