Cẩm nang kinh doanh từ Đại học Harvard – Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Lời giới thiệu

Con người là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Chính vì vậy, mọi nhà quản lý, điều hành đều đặt mối quan tâm về con người lên hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển tổ chức.

Trong vai trò một nhà quản lý, bạn hãy thử nhìn lại tổng thể công ty và trả lời những câu hỏi sau:

  • Lực lượng nhân viên có phải là cội nguồn thành công của công ty không?
  • Nhân viên của bạn có tận tâm với các mục tiêu chính của công ty không?
  • Công ty có tạo cơ hội để nhân viên thể hiện năng lực bản thân không?
  • Công việc của nhân viên có mang tính thách thức khả năng và luôn tiến triển theo thời gian không?
  • Nhân viên có duy trì được tinh thần và động lực làm việc tích cực không?

Nếu bạn trả lời ”Có” thì chắc chắn công ty của bạn sẽ ngày một phát triển. Còn nếu trả lời “Không” cho bất cứ câu hỏi nào, bạn hãy áp dụng hệ thống quản lý hiệu suất làm việc được trình bày trong quyển sách này. Đây là một phương pháp dùng để đánh giá và cải thiện tính hiệu quả của nhân viên và là một kỹ năng thiết yếu cho mọi nhà điều hành hoặc quản lý.

Nội dung sách

    error: Content is protected !!