Cẩm nang kinh doanh từ Đại học Harvard – Quản lý thời gian

Lời giới thiệu

Irene ngước lên và thấy các đồng nghiệp đang ngừng công việc để về nhà. Lúc đó đã năm giờ chiều. Với khối lượng công việc còn lại cần phải thực hiện thì có thể cô sẽ ở lại văn phòng cho đến nửa đêm. Cô thở dài chán nản khi thấy vẫn còn ba việc nữa ”phải làm”. Cô đã làm gì suốt ngày để đến giờ cô vẫn chưa hoàn tất những công việc này như trong kế hoạch?

Cô nhìn lại một ngày đã qua của mình. Cô đã dành cả buổi sáng với Tony – cấp dưới của cô,để nói về các báo cáo tháng của anh ta. Vào giờ ăn trưa, cô phải trả lời hơn hai chục email. Và mbuổi chiều lại trôi qua đi cho một yêu cầu dịch vụ khách hàng mà lẽ ra nên để người khác giải quyết. ”Nhưng tôi không tin ai khác làm tốt được việc đó”. cô tự nói với mình như vậy.

Vậy ý nghĩa thật sự của việc lên danh sách những công việc phải làm và lập kế hoạch cẩn thận là gì nếu Irene không làm những việc mà cô thực sự cần làm?

Nội dung sách

    error: Content is protected !!