Cẩm nang kinh doanh từ Đại học Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Lời giới thiệu

Giám đốc điều hành cùng ba nhà quản lý cấp cao đang thảo luận một vấn đề quan trọng đối với họ cũng như với 400 nhân viên trong công ty, đó là việc nên đưa vào quỹ thưởng năm nay bao nhiêu tiền?

Mỗi người đều có ý kiến riêng về vấn đề này. Phó chủ tịch quản lý nguồn nhân lực là người hiểu rõ về hệ thống thưởng này cũng như tác động của nó đến nhân viên hơn bất kỳ ai hết. Ông hăng hái tranh luận để có được một quỹ thưởng hào phóng, bằng cách đề cập đến tình hình tài chính vững mạnh của công ty và khoản tiền thưởng còm cõi năm ngoái.

Nội dung sách

    error: Content is protected !!