Những điều cuốn sách sẽ không dạy bạn

Có một số phần trong hệ thống này đòi hỏi bạn phải có thêm những kỹ năng bên ngoài. Tôi có thể cung cấp cho bạn những điều cơ bản nhưng không thể đào tạo bạn chuyên sâu những điều sau đây:

  • Làm thế nào để tạo ra một trang web tuyệt vời.
  • Làm thế nào để viết một bản quảng cáo bán hàng tốt nhất.
  • Làm thế nào để giải quyết những vấn đề kỹ thuật với trang chủ, chương trình trả lời email tự động, v.v.

Tôi rất muốn khai thác tất cả các khía cạnh của những thông tin này. Vấn đề là mõi một chủ đề trên đây đều có thể viết thành một cuốn sách. Ở phần cuối của cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy một bảng chú giải thuật ngữ về các từ khóa – đó là tất cả những gì bạn cần để nắm bắt những khái niệm marketing quan trọng, hiểu được những công cụ Internet và việc thực hiện bản kế hoạch chi tiết này tới thành công.

Bạn cũng sẽ thấy những chương bổ sung về cách làm blog và viết bản quảng cáo hiệu quả. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, hãy đăng ký chương trình đào tạo bổ sung mà bạn cần. Ví dụ, nếu bạn không biết về máy tính, bạn cần phải học một số lớp khởi động để tăng tốc. Không có cách nào khác. Bạn không thể vận hành công việc kinh doanh Internet thành công nếu bạn chẳng biết chút nào về máy tính.

Nếu bạn cần giúp về việc viết quảng cáo (copy writing), thiết kế web hay thiết lập những tài khoản quảng cáo thanh toán, thì bạn sẽ mong muốn được học chương trình đào tạo sâu hơn trong những lĩnh vực này. Có rất nhiều nguồn thông tin miễn phí trực tuyến dồi dào liên quan đến các chủ đề này, cũng như sản phẩm đào tạo chuyên dụng xuất sắc nhất bạn có thể đầu tư. Tôi sẽ chỉ cho bạn điều tốt nhất trong những điều tốt nhất tôi từng tìm thấy trong các nguồn tài nguyên ở cuối cuốn sách.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!