Sử dụng cuốn sách như thế nào

Khi đọc và tiếp thu những nội dung trong phần I, bạn sẽ nhận thấy những thông tin mà cuốn sách cung cấp không chỉ là câu chuyện thành công của một con người. Nó cũng sẽ chứa đựng cả câu chuyện thành công trong tương lai của bạn. Tiểu sử của tôi được nêu ra để cho thấy đơn giản tôi cũng chỉ là một anh chàng bình thường. Tuy nhiên, đây không phải là trọng tâm cuốn sách. Bạn sẽ biết về những bước thăng trầm của tôi trên con đường dẫn tới thành công và – đúng như ý muốn – tôi sẽ bình thản khoe khoang đôi chú.

Tuy nhiên, tôi không muốn bạn nghĩ, dù chỉ là thoáng qua, rằng những nguyên tắc kinh doanh được thảo luận trong cuốn sách này chỉ hiệu quả với bản thân tôi. Có những nguyên tắc và hệ thống cốt lõi phù hợp với tất cả mọi người. Câu chuyện của tôi ở đây chỉ nhằm làm nổi bật thực tế: nếu tôi có thể đạt được thành công, thì bạn cũng vậy.

Phần II là một bản kế hoạch chi tiết để từng bước kiếm được một triệu đô la dựa trên việc giải phóng những cơ hội lợi nhuận dồi dào đang chờ đợi bạn trên Internet. Cho dù bạn đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới từ hai bàn tay trắng và không hề có chút kinh nghiệm hay bạn đang tìm cách tăng lợi nhuận, cuốn sách này sẽ đưa bạn qua những bước căn bản trong việc thiết lập và vận hành kinh doanh trên Internet để mang lại lợi nhuận.

Nếu tôi có thể đạt được thành công thì bạn cũng vậy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!