Tiếng Anh – Bài luận phổ thông

Tuyển tập các bài viết với chủ đề thông dụng trong các kỳ thi Tiếng Anh ở các cấp, từ đơn giản đến nâng cao. Mỗi bài viết có từ 150 từ (đơn giản) cho đến 600 từ (nâng cao).

Trình tự học đề nghị: Đọc chủ đề -> Suy nghĩ về chủ đề -> Viết ra các ý tưởng bằng các gạch đầu dòng -> Đọc bài viết mẫu -> So sánh với ý tưởng đã ghi ra -> Viết bài của mình dựa trên cấu trúc và từ vựng từ bài mẫu.

Cấu trúc một bài luận tiếng Anh

Một bài luận thường gồm ba phần:

1 – Phần mở đầu/ giới thiệu chủ đề (introduction paragraph)

2 – Thân bài (body paragraph)

3 – Kết bài (conclusion paragraph)

Lưu ý: Cần lựa chọn từ vựng phù hợp văn cảnh và trình bày rõ ràng, mạch lạc, dấu câu đúng.

Theo tôi, đối với người đang luyện thi tiếng Anh, việc học, suy nghĩ và viết bài trực tiếp bằng tiếng Anh hiệu quả hơn là viết bằng tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh. Ban đầu, các bạn cảm thấy khó khăn nhưng khi quen dần sẽ thấy hiệu quả của nó.

Chúc các bạn thành công.

error: Content is protected !!