Các chủ đề phổ biến trong phần thi NÓI của IELTS (Top common topics in the IELTS Speaking Test)

Trình tự của phần thi NÓI – SPEAKING của IELTS sẽ bao gồm:

  • Chào hỏi – Giới thiệu Họ và Tên
  • Part 1 – Chủ đề 1: 4 – 5 phút, có khoảng 2 – 3 câu hỏi từ Giáo viên
  • Part 2 – Chủ đề 2: thí sinh nói về chủ đề được đưa ra trong 1 – 2 phút. Giáo viên có thể đặt thêm 1 – 2 câu hỏi thảo luận.
  • Part 3: Nói chuyện – thảo luận trong vòng 4 – 5 phút.

Các chủ đề phổ biến trong phần thi NÓI

1 – Animal

2 – Art

3 – Communication

4 – Crime

5 – Culture/ Society

6 – Education

7 – Entertainment

8 – Environment

9 – Family

10 – Food ad farming

11 – Global issue

12 – Health

13 – Media

14 – Money

15 – Science and Technology

16 – Space

17 – Sport

18 – Transport

19 – Travel

20 – Work

Viết một bình luận

error: Content is protected !!