Các chính sách

Chính sách đại học

Tiêu chuẩn và hậu quả khi vi phạm trong học thuật

Dựa theo chính sách UNT 06.003, Liêm chính trong học thuật của sinh viên, sự không trung thực xảy ra khi sinh viên cam kết trong ứng xử, bao gồm nhưng không giới hạn, gian lận, bịa đặt, lợi dụng các tiện nghi, giả mạo, đạo văn và phá hoại. Việc phát hiện ra sự không trung thực có thể dẫn đến một loạt các hình phạt học tập hoặc hình phạt từ khiển trách cho đến đuổi khỏi trường đại học.

Các hành vi được chấp nhận

Hành vi của sinh viên cản trở công việc của người hướng dẫn lớp học hoặc cơ hội học tập của những sinh viên khác là không thể chấp nhận, gây rối cũng không được dung thứ trong bất cứ diễn đàn nào của UNT. Các sinh viên phạm vào các hành vi không thể chấp nhận sẽ bị trực tiếp mời khỏi lớp học và người hướng dẫn sẽ đề cập sinh viên với trưởng khoa để cân nhắc việc sinh viên có vi phạm Qui tắc ứng xử hay không. Kỳ vọng của trường đối với hạnh kiểm của sinh viên là cho các diễn đàn hướng dẫn, bao gồm lớp học mạng, thí nghiệm, thảo luận nhóm, chuyến đi thực địa, ..

Văn phòng trưởng khoa ban hành Quy tắc ứng xử sinh viên. Quy tắc diễn giải hành vi bị cấm, quy trình DOS sử dụng để xem xét các báo cáo về hành vi sai trái bị cáo buộc của sinh viên, và hình phạt có thể được áp dụng. Khi sinh viên vi phạm Quy tắc họ cần gặp đại diện văn phòng Trưởng khoa để nói về cáo cuộc vi phạm trong quá trình đào tạo.

Khu ở cho học viên khuyết tật

UNT có nơi ở phù hợp cho sinh viên khuyết tật. Sinh viên cần nhà ở phải đăng ký trước với Văn phòng hỗ trợ người khuyết tật (ODA) để xác nhận đủ điều kiện. Nếu tình trạng khuyết tật được xác nhận, ODA sẽ trao cho sinh viên giấy ở trọ đồng thời với giới thiệu tới khoa để bắt đầu thảo luận về yêu cầu đặc biệt trong các khóa học. Sinh viên có thể yêu cầu nhà ở bất cứ lúc nào, tuy nhiên, ODA lưu ý rằng nhà ở sẽ được cung cấp càng sớm càng tốt ở mỗi học kỳ để tránh bất cứ trì hoãn nào. Chú ý rằng sinh viên phải lấy thư xác nhận nhà ở mới cho mỗi học kỳ và phải gặp thành viên của các khoa ở mỗi lớp thực hành.

Ngăn chặn tấn công tình dục

UNT cam kết cung cấp môi trường học an toàn, tránh khỏi tất cả các hành vi tình dục sai trái. Luật Liên bang và chính sách của UNT nghiêm cấm phân biệt đối xử giới tính cũng như tình dục sai trái. Nếu sinh viên hoặc người quen bị quấy rối, bạo lực, rình rập và/ hoặc tấn công tình dục, luôn có người giúp đỡ và hỗ trợ.

error: Content is protected !!