Yêu cầu kỹ thuật và các kỹ năng

Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật và kỹ năng tối thiểu cần để tham gia khóa học: khả năng định hướng và sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu khóa học như cơ bản thông thường. Học viên chuẩn bị các thiết bị (máy tính, máy in, máy tính bảng, điện thoại hoặc máy quét tài liệu) và kết nối mạng an toàn trong suốt thời gian tham gia lớp học. Học viên cần một máy tính, kết nối mạng an toàn, loa, micro và phần mềm Microsoft và các yêu cầu kỹ thuật khác của khóa học. Các bài tập nộp trễ, thi lại và/ hoặc việc nộp bù sẽ không được xem xét vì lý do trục trặc điện tử. Hãy lập kế hoạch và chuẩn bị dự phòng.

Kỹ năng máy tính và trình độ học vấn

  • Kỹ năng sử dụng các tài liệu khóa học
  • Kỹ năng sử dụng thư điện tử và đính kèm file
  • Kỹ năng trình chiếu và các chương trình đồ họa
  • Kỹ năng sử dụng các buổi hội thảo trực tuyến

Phép lịch sự trên mạng

Phép lịch sự trên mạng hay cách hành xử trên mạng, vui lòng tham khảo cách các học viên ứng xử với nhau và xem xét các chỉ dẫn trên mạng.

error: Content is protected !!