APH 13 – Bắt đầu ngày mới của bạn với những công việc quan trọng nhất (MITs)

Lý do bị loại bỏ: “Giờ tôi không có thời gian”

Ai cũng có thể nói rằng họ hoàn toàn đồng ý với nguyên lý 80/20, nhưng sẽ không có nhiều người có thể tập trung vào những công việc quan trọng mỗi ngày khi có một thời gian biểu kín đặc những hoạt động mâu thuẫn. Vậy đâu là giải pháp? Đừng tìm kiếm thời gian cho những công việc này. Thay vào đó, hãy bắt đầu ngày mới bằng cách làm chúng đầu tiên vào buổi sáng.

Một vài năm trước, Leo Babauta đã nói về một khái niệm có tên là “Những công việc quan trọng nhất” (MITs – Most Imprtant Tasks). Ý tưởng ở đây là xác định những công việc có tác động to lớn nhất đối với đời sống/ sự nghiệp của bạn và làm nó trước tiên khi một ngày mới bắt đầu.

Thói quen chống lại sự trì hoãn ở đây là xác định ba công việc chắc chắn phải được hoàn thành trong ngày. Hai công việc nên liên quan tới một dự án hiện tại và một công việc nên liên quan tới một mục tiêu dài hạn. Hơn nữa, một trong ba công việc quan trọng nhất nên là một thói quen bạn thực hiện hàng ngày.

Ví dụ:

Năm ngoái, tôi xác định rằng hoạt động 80% chủ chốt của tôi là viết lách. Không cần biết dự án mình đang thực hiện là gì, tôi luôn phải thực hiện hoạt động này trong mỗi ngày làm việc. Điều này có nghĩa là tôi phải phát triển thói quen bắt đầu một ngày mới bằng việc dành một hoặc hai tiếng để viết. Sau đó, tôi mới dành phần còn lại của buổi sáng để làm hai MITs còn lại của ngày đó. Bằng việc tập trung vào những hoạt động quan trọng ngay lập tức, tôi tạo ra một trạng thái tràn đầy năng lượng, giúp tôi có thể thực hiện mọi việc vào buổi chiều.

Áp dụng thói quen

Việc phát triển thói quen làm những việc quan trọng nhất dễ đến đáng kinh ngạc. Nó có thể được hoàn thành bởi việc thực hiện 5 bước sau:

  1. Kết thúc mỗi ngày bằng cách xác định ba nhiệm vụ quan trọng cho ngày tiếp theo.
  2. Ưu tiên danh sách này, đặt những nhiệm vụ tối quan trọng lên đầu.
  3. Thức dậy và ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ thứ nhất cho đến khi nó hoàn thành.
  4. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thứ hai và sau đó là nhiệm vụ thứ ba.
  5. Dành thời gian còn lại trong ngày tập trung vào những việc ít quan trọng hơn, nhưng cũng vẫn quan trọng.

Tôi cực kỳ khuyến khích bạn phát triển thói quen làm những công việc nhất vào buổi sáng. Bắt đầu mỗi ngày với việc tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất là liều thuốc tối ưu triệt hạ sự trì hoãn. Thay vì “tìm thời gian” để làm những việc quan trọng, bạn hoàn thành chúng ngay lập tức trước khi chuyển sang những hoạt động khác mà không có mấy tác động đến cuộc sống của bạn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!