Mô hình Quản trị kinh điển

Những mô hình quản trị kinh điển là tập hợp 60 mô hình quản lý được sử dụng thường xuyên nhất. Tập hợp 60 mô hình nầy không chỉ đơn thuần là một danh sách các mô hình tối ưu mà còn xác định rõ sự đa dạng và khác biệt giữa các mô hình đang được áp dụng phổ biến trên thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, các mô hình được đưa ra không nhằm cung cấp “một đơn thuốc đặc trị giúp các hệ thống quản lý và tổ chức tốt. Do đó, các mô hình nầy không phải để các tổ chức, công ty sao chép nguyên dạng rồi áp dụng vào tổ chức hay công ty của mình.

Từ các mô hình cơ bản được đưa ra, các công ty và tổ chức dễ dàng thấy được họ đang theo đuổi mô hình nào, có những điểm mạnh và điểm yếu hay khiếm khuyết gì. Bên cạnh đó, việc đưa ra 60 mô hình căn bản cũng giúp doanh nghiệp lựa chọn được mô hình tối ưu hoặc điều chỉnh lại tổ chức sao cho hiệu quả nhất.

Nội dung sách

error: Content is protected !!