Kiếm 1 triệu đô la đầu tiên

Sách Tôi đã kiếm 1 triệu đô la trên internet như thế nào của tác giả Ewen Chia do  Alpha Book lược dịch và phát hành.

Đây là một cuốn sách hướng dẫn hoàn hảo của người trong cuộc về việc kiếm hàng triệu đô la bằng việc kinh doanh trên internet. Kinh doanh trên internet – thương mại điện tử – là bước phát triển tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ. Những người trẻ với khát vọng làm giàu – khẳng định bản thân sẽ tìm thấy rất nhiều kiến thức hữu ích và thực tiễn qua cuốc sách này.

Nội dung sách

error: Content is protected !!