Điều 59: Thành công là xây dựng những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thất bại là xây dựng những mối quan hệ chỉ biết đến mình.

Cuộc đời của bạn được định hình bởi các mối quan hệ. Nói cách khác, chất lượng cuộc sống của bạn có liên quan trực tiếp tới những người có mặt trong cuộc đời bạn và sự sâu sắc của mối quan hệ giữa bạn và họ.

Những người thành công hiểu được nguyên tắc này và rất cẩn trọng trong việc chọn bạn, bởi mối quan hệ này sẽ dẫn tới những mối quan hệ khác. Đây là mô hình cơ bản của mạng lưới quan hệ. Bạn sẽ không thể xây dựng được một mạng lưới quan hệ nếu cứ luôn đắn đo chuyện thiệt hơn. Những người đàm phán trong tâm thế thắng – thua sẽ luôn cảm thấy bị hạ nhục khi người khác bắt tay ở phía trên. Sau đó họ lại phân vân không biết tại sao mọi người lại tiếp cận họ bằng sự thận trọng và ngờ vực như vậy, hay tệ hơn là, không tiếp cận họ.

Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi xuất phát từ một tâm trí giàu có, tình cảm. Mối quan hệ chỉ biết đến mình xuất phát từ một tâm trí thiếu thốn, khô cằn. Các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi phát triển dựa trên niềm tin, sự gắn bó lâu dài và những lợi ích tốt đẹp.

error: Content is protected !!