Phân tích và Xây dựng ý tưởng

Sau khi đã lưu lại các ý tưởng, chúng ta nên bắt tay vào xây dựng ý tưởng, như vậy ý tưởng tự nhiên sẽ được đào sâu và mở rộng nếu chúng ta suy nghĩ về nó nghiêm túc. Việc xây dựng chi tiết ý tưởng cần có một mạch chính, tránh sa đà vào những chi tiết vụn vặt.

Chúng ta nên làm gì sau khi đã tập hợp xong cá ý tưởng?

Chúng ta nên đào sâu và mở rộng hơn các ý tưởng này.

Phân tích ý tưởng

Ý tưởng không thể xây dựng thành công khi chưa được phân tích. Vì vậy chúng ta cần phải suy nghị thật kỹ về ý tưởng trước khi đào sâu hoặc thảo luận. Tất cả các ý tưởng cần phải được phân tích kỹ càng. Sau đó, chu1g ta chỉ việc chọn lấy những ý tường phù hợp với yêu cầu.

error: Content is protected !!