Điều 29: Thành công là biết làm hết mình. Thất bại là luôn tìm cách trì hoãn hoặc kết thúc sớm.

Những người thành công luôn làm việc hết mình. Họ tràn đầy năng lượng, sự sáng tạo và khả năng hợp tác. Ngược lại, người thất bại luôn tìm cách để không phải làm việc, hoặc làm ít nhất có thể. Họ luôn tìm cách trì hoãn, kết thúc công việc sớm và sẽ chỉ hoan hỉ khi nào có người cũng trì hoãn như mình.

Thất bại là lờ phờ, uể oải, trì trệ và làm nản lòng những người cùng làm việc. Bạn đã bao giờ làm việc với một người như vậy chưa? Người mà lúc nào cũng chỉ mong cho chóng hết ngày là xong? Người mà làm cho cả nhóm cùng chán ngán?

Không có gì hào hứng hơn khi được làm việc với một người có thái độ “cái gì cũng có thể làm được”, người luôn đề cao bạn và những trải nghiệm mà các bạn cùng trải qua. Những người thành công luôn tìm cách làm nhiều hơn những gì người khác chờ đợi ở họ.

Hãy nghĩ về công việc của bạn, cuộc hôn nhơn của bạn và những người sống quanh bạn. Mọi người trong những mối quan hệ ấy đánh giá thế nào về thái độ và nỗ lực của bạn? Bạn là người luôn tích cực hay là người nằm trong số những người làm việc nhưng chỉ mong chóng hết giờ?

error: Content is protected !!