Điều 68: Thành công là sản phẩm của sự thông thái. Thất bại là hệ quả của sự xuẩn ngốc.

Để nhận được món quà của sự thông thái, bạn cần phải dám mạo hiểm. Bạn càng dám làm dám chịu bao nhiêu, dấn thân bao nhiêu, phần thưởng bạn nhận được càng lớn bấy nhiêu. Dù chấp nhận rủi ro là một phần của thành công thì điều đó không có nghĩa là bạn không cần tính toán gì đến những thất bại tiềm ẩn. Trước khi dấn thân vào những rủi ro, hãy tự hỏi bản thân ba câu hỏi sau:

  • Điều khả thi nhất có thể xảy ra là gì?
  • Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
  • Và, chuyện gì sẽ có khả năng xảy ra nhiều nhất?

Nếu bạn cảm thấy hứng thú với điều tuyệt vời nhất có thể đến cũng như sẵn sàng đương đầu với những điều tồi tệ nhất, và những việc có xu hướng xảy ra sẽ giúp bạn đến gần mục tiêu của mình hôn, khi đó hãy chấp nhận mạo hiểm.

Nhưng nếu chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro mà không cân nhắc đến hậu quả thì quả là xuẩn ngốc. Làm những điều xuẩn ngốc sẽ khiến bạn nhận được quả đắng, chứ chẳng có phần thưởng nào đến tay. Chỉ sự thông thái mới mang lại trái ngọt. Vì thế, tốt hơn cả, hãy cân nhắc đến cả phần thưởng lẫn những hệ quả khi xem xét những rủi ro, những mạo hiểm.

Thành công là phần thưởng của sự thông thái.

error: Content is protected !!