Điều 71: Thành công là tự do. Thất bại là lệ thuộc.

Bạn nên biết rằng bằng cách tin vào sự thật bạn sẽ có được tự do hay nói cách khác, tự do sẽ đến khi bạn áp dụng những điều đúng đắn vào cuộc sống. Ngược lại, nếu bạn đang cảm thấy bị mắc kẹt trong một vấn đề nào đó thì có lẽ bạn đang tin nhầm vào những điều chưa đúng đắn, bởi chính những điều sai trái ấy đã đưa bạn vào lao tù của sự lệ thuộc.

error: Content is protected !!