Số 100: Mua rẻ bán đắt và đừng tham lam

Lời khuyên từ: Mortimer Zuckerman

Mortimer Zuckerman là người đồng sáng lập kiêm Chủ tịch công ty Boston Properties Inc. Ông cũng là Chủ tịch và là biên tập viên chính của tờ Báo cáo thế giới và Tin tức Hoa Kỳ, là chủ tịch kiêm nhà xuất bản tờ Tin tức hàng ngày New York.


Mua rẻ, bán đắt và đừng tham lam.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!