Số 20: Chọn một đối tác tốt

Lời khuyên từ: Lester Crown

Lester Crown là Chủ tịch của công ty Henry Crown and Company, một công ty đầu tư có cổ phần tại Maytag, New York Yankees, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.


Lời khuyên tốt nhất tôi từng được nghe không chỉ đúng trong kinh doanh bất động sản mà còn đúng với bất kỳ loại giao dịch nào khác. Đó là: Bạn không thể có một vụ làm ăn tốt nếu hợp tác với một đối tác tồi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!